Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 11.07.2016

Data şi ora desfăşurării: 11.07.2016 09.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 156 din 11.07.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie bancară în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finanţării proiectului intitulat “Centru local de informare turistică în comuna Crucea şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic”, – derulat prin F.E.A.D.R. – măsura 3.1.3”
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Preşedinte şedinţă: STĂNESCU CONSTANTIN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 1
Hotărâri adoptate: 1
 1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 56 din 11.07.2016 privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie bancară în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finanţării proiectului intitulat “Centru local de informare turistică în comuna Crucea şi proximităţi; Dezvoltare şi marketing turistic”, – derulat prin F.E.A.D.R. – măsura 3.1.3”
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Referat - Secretarul comunei Crucea
  • Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate
Proces-verbal: Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 11.07.2016
Minuta: Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 11.07.2016