Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 29.07.2016

Data şi ora desfăşurării: 29.07.2016 09.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 183 din 21.07.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crucea, judeţul Constanţa
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Butoi Ion
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dobrin Iosif
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de înmormântare
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului comunei Crucea, judeţul Constanţa de a participa la şedinţele adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanţa
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţa de 1799 m.p situat în Stupina, aleea Crişului nr. 7, judeţul Constanţa
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitie „AMENAJARE TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA”
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitie „REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BĂLTĂGEŞTI CU DESTINAŢIA SALĂ DE FESTIVITĂŢI, COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL CONSTANŢA”
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Preşedinte şedinţă: STĂNESCU CONSTANTIN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 1
 1. BUTOI ION (absent motivat)
Hotărâri adoptate: 11
 1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 57 din 29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crucea, judeţul Constanţa
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Referat - Secretarul comunei Crucea
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Crucea, judeţul Constanţa
 2. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 58 din 29.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
 3. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 59 din 29.07.2016 privind aprobarea contului de execuţie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Contul de executie al bugetului comunei Crucea, Trim. II 2016 - Venituri
  • Contul de executie al bugetului comunei Crucea, Trim. II 2016 - Cheltuieli
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
 4. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 60 din 29.07.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Butoi Ion
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
 5. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 61 din 29.07.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dobrin Iosif
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Raport - Secretar comună
 6. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 62 din 29.07.2016 privind acordarea unor ajutoare financiare
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
 7. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 63 din 29.07.2016 privind acordarea unui ajutor de înmormântare
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
 8. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 64 din 29.07.2016 privind împuternicirea viceprimarului comunei Crucea, judeţul Constanţa de a participa la şedinţele adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanţa
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Raport - Secretar comună
 9. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 65 din 29.07.2016 privind aprobarea Raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţa de 1799 m.p situat în Stupina, aleea Crişului nr. 7, judeţul Constanţa
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate
 10. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 66 din 29.07.2016 privind aprobarea obiectivului de investitie „AMENAJARE TEREN DE SPORT LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA CRUCEA JUDETUL CONSTANTA”
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Raport de specialitate - Compartiment Urbanism
 11. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 67 din 29.07.2016 privind aprobarea obiectivului de investitie „REABILITAREA UNUI FOST IMOBIL DIN LOCALITATEA BĂLTĂGEŞTI CU DESTINAŢIA SALĂ DE FESTIVITĂŢI, COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL CONSTANŢA”
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Raport de specialitate - Compartiment Urbanism
Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 29.07.2016
Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 29.07.2016