Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 09.08.2016

Data şi ora desfăşurării: 09.08.2016 09.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 213 din 09.08.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Invitat:
 1. DIACONU DORINA, inspector contabil - primăria Crucea
Preşedinte şedinţă: STĂNESCU CONSTANTIN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 1
  1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 68 din 09.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
   • Raport de specialitate - Compartiment Contabilitate
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 09.08.2016
  Minuta: Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 09.08.2016