Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea din 20.09.2016

Data şi ora desfăşurării: 20.09.2016 09.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 236 din 16.09.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri in comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct la Liceul Tehnologic Crucea
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Crucea , județul Constanța în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Crucea
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Preşedinte şedinţă: LEU MARIAN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenţi: 1
 1. STĂNESCU CONSTANTIN (absent motivat)
Hotărâri adoptate: 2
 1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 69 din 20.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Crucea , județul Constanța în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Crucea
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
 2. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 70 din 20.09.2016 privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri in comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct la Liceul Tehnologic Crucea
  (adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
Proces-verbal: Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea din 20.09.2016
Minuta: Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea din 20.09.2016