Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 30.09.2016

Data şi ora desfăşurării: 30.09.2016 09.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 237 din 23.09.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Crucea
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude cu titlu gratuit in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin Parohia Romano-Catolica Mihail Kogalniceanu
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude cu titlu gratuit in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, prin domnul Chirita Viorel
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de inmormantare
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Crucea, judetul Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “DOBROGEA “ Constanta
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al Comunei Crucea
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de 2712 mp teren intravilan, situat in Baltagesti, strada Dunarii, nr.6, comuna Crucea, judetul Constanta
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de teren intravilan, proprietate privata a comunei Crucea
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Invitat:
 1. DIACONU DORINA, Inspector contabil - Primăria Crucea
Preşedinte şedinţă: LEU MARIAN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 10
  1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 71 din 30.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Raport privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - Inspector contabil, DIACONU DORINA
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  2. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 72 din 30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  3. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 73 din 30.09.2016 privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Crucea
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  4. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 74 din 30.09.2016 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude cu titlu gratuit in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin Parohia Romano-Catolica Mihail Kogalniceanu
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  5. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 75 din 30.09.2016 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitude cu titlu gratuit in favoarea lui SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, prin domnul Chirita Viorel
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  6. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 76 din 30.09.2016 privind acordarea unor ajutoare financiare
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  7. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 77 din 30.09.2016 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al Comunei Crucea
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Situaţie privind bunurile care se înscriu în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Crucea
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Inventarul terenurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Crucea - intravilan arabil
   • Inventarul terenurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Crucea - intravilan curţi-construcţii
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  8. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 78 din 30.09.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei Crucea, judetul Constanta in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “DOBROGEA “ Constanta
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Raport de avizare a proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Crucea, judetul Constanţa in cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „DOBROGEA” Constanţa - GRĂNICERU ALEXANDRU, Consilier
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  9. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 79 din 30.09.2016 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de 2712 mp teren intravilan, situat in Baltagesti, strada Dunarii, nr.6, comuna Crucea, judetul Constanta
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  10. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 80 din 30.09.2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor suprafete de teren intravilan, proprietate privata a comunei Crucea
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 30.09.2016
  Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 30.09.2016