Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 31.10.2016

Data şi ora desfăşurării: 31.10.2016 09.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 279 din 25.10.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2016
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării unui sistem video in punctele strategice ale comunei Crucea, judeţul Constanţa
  Iniţiator: TUDORACHE IULIAN, viceprimar.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice, precum si aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a sălii de sport din Crucea
  Iniţiator: TUDORACHE IULIAN, viceprimar.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului “Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Crucea, judeţul Constanţa”
  Iniţiator: TUDORACHE IULIAN, viceprimar.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de inmormântare doamnei Bartal Iuliana din comuna Crucea, judeţul Constanţa
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Preşedinte şedinţă: LEU MARIAN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 6
  1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 81 din 31.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Raport privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - DIACONU DORINA, Inspector contabil
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  2. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 82 din 31.10.2016 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2016
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Contul de execuţie bugetară Trim III 2016 - Venituri
   • Contul de execuţie bugetară Trim III 2016 - Cheltuieli
   • Contul de execuţie bugetară Trim II 2016 - Cheltuieli
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  3. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 83 din 31.10.2016 privind aprobarea instalării unui sistem video in punctele strategice ale comunei Crucea, judeţul Constanţa
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Expunere de motive - TUDORACHE IULIAN, Viceprimarul comunei Crucea
  4. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 84 din 31.10.2016 privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice, precum si aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a sălii de sport din Crucea
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Expunere de motive - TUDORACHE IULIAN, Viceprimarul comunei Crucea
   • Raport privind aprobarea efectuării unei expertize tehnice, precum și aprobarea întocmirii unui proiect tehnic de consolidare a salii de sport din Crucea - BĂLAN LĂCRĂMIOARA, Inspector
  5. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 85 din 31.10.2016 privind aprobarea realizării obiectivului “Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Crucea, judeţul Constanţa”
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Expunere de motive - TUDORACHE IULIAN, Viceprimarul comunei Crucea
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  6. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 86 din 31.10.2016 privind acordarea unui ajutor de inmormântare doamnei Bartal Iuliana din comuna Crucea, judeţul Constanţa
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
   • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 31.10.2016
  Minuta: Şedinţa ordinară a Consiliului Local Crucea din 31.10.2016