Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea din 10.11.2016

Data şi ora desfăşurării: 10.11.2016 09.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 287 din 07.11.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CRUCEA MULTISERVICE S.R.L pe anul 2016
  Iniţiator: SANDU GHEORGHE, consilier local.
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenţi: 0
  Hotărâri adoptate: 1
  1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 87 din 10.11.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. CRUCEA MULTISERVICE S.R.L pe anul 2016
   (adoptată cu 13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
   Anexe:
   • Proiect hotărâre
   • Aviz de legalitate - Secretar comună
  Proces-verbal: Încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea din 10.11.2016
  Minuta: Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Crucea din 10.11.2016