Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 14.11.2016

Data şi ora desfăşurării: 14.11.2016 12.00
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 290 din 14.11.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie bancară în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finanţării proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, derulat prin „F.E.A.D.R. – măsura 3.1.3”
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Invitaţi:
 1. FRIGIOI GHEORGHE, primarul comunei Crucea
 2. DIACONU DORINA, inspector contabil, primăria Crucea
Preşedinte şedinţă: LEU MARIAN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 11
Consilieri absenţi: 2
 1. DRĂGAN DOREL (absent motivat)
 2. POSTELNICU PARASCHIVU (absent motivat)
Hotărâri adoptate: 2
 1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 88 din 14.11.2016 privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie bancară în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finanţării proiectului intitulat “Centru local de informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, derulat prin „F.E.A.D.R. – măsura 3.1.3”
  (adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
  • Raport de specialitate - DIACONU DORINA, Inspector contabil
 2. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 89 din 14.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
  (adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
Proces-verbal: Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 14.11.2016
Minuta: Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 14.11.2016