Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 22.11.2016

Data şi ora desfăşurării: 22.11.2016 10.30
Locul desfăşurării: Sala de şedinţe a Consiliului Local Crucea
Convocator: Dispoziţia primarului comunei Crucea nr. 312 din 22.11.2016
Ordinea de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.88/14.11.2016 de aprobare a solicitării de prelungire a valabilității scrisorii de garanție bancară în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finanțării proiectului intitulat "Centru local de informare turistica in comuna Crucea si proximități; Dezvoltare și marketing turistic", - derulat prin F.E.A.D.R. - măsura 3.1.3"
  Iniţiator: FRIGIOI GHEORGHE, primar.
Preşedinte şedinţă: LEU MARIAN
Total consilieri: 13
Consilieri prezenţi: 7
Consilieri absenţi: 6
 1. DRĂGAN DOREL (absent motivat)
 2. POSTELNICU PARASCHIVU (absent motivat)
 3. GRĂNICERU ALEXANDRU (absent motivat)
 4. LISCHIEVICI ALEXANDRU (absent motivat)
 5. MOISE DAN (absent motivat)
 6. CRĂCIUN FLORINA (absent motivat)
Hotărâri adoptate: 1
 1. Hotărârea Consiliului local Crucea nr. 90 din 22.11.2016 privind modificarea HCL nr.88/14.11.2016 de aprobare a solicitării de prelungire a valabilității scrisorii de garanție bancară în valoare de 257.614,50 lei de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru I.M.M. (FNGCIMM), în vederea finanțării proiectului intitulat "Centru local de informare turistica in comuna Crucea si proximități; Dezvoltare și marketing turistic", - derulat prin F.E.A.D.R. - măsura 3.1.3"
  (adoptată cu 7 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri)
  Anexe:
  • Aviz de legalitate - Secretar comună
  • Expunere de motive - Primarul comunei Crucea
Proces-verbal: Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 22.11.2016
Minuta: Şedinţa de îndată a Consiliului Local Crucea din 22.11.2016