Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice - Stupina

Procedura de admitere/ieşire

Cap.5. Dispoziţii finale

Art.24. Contractele de furnizare servicii sociale de îngrijire permanentă în centru încheiate conform Ordinului nr.73/2005 vor avea o durată nedeterminată, cu obligativitate evaluării rezultatelor serviciilor sociale acordate beneficiarului şi, după caz, revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.

Art.25. Constituie motive de reziliere ale contractelor de furnizare servicii sociale de îngrijire în centru toate situaţiile în care beneficiarul nu îşi respectă, în mod repetat, obligaţiile contractuale.

Art.26. Persoanele vârstnice a caror stare de sanatate se deterioreaza pe parcursul internarii, prin dobandirea unei/unor afectiuni care le fac incompatibila sederea intr-un asemenea tip de colectivitate, se transfera în unitati de profil specializate.

Art.27. Prezenta procedură poate fi modificată şi completată numai cu aprobarea Consiliului Local al Comunei Crucea.