Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice - Stupina

Procedura de admitere/ieşire - Cap.1

Cap.1. Acte necesare pentru admitere în Centru

Art.1. Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice, Stupina, sunt următoarele:

 • Cererea de admitere în Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice are formă scrisă, este adresată Comisiei de Admitere şi va fi semnată obligatoriu de solicitant. În cazul în care starea de sănătate a solicitantului nu permite obţinerea consimţământului acestuia pentru acordarea serviciilor de îngrijire, decizia se ia de către Compartimentul de asistenţă socială al comunei Crucea, în baza anchetei sociale şi a recomandărilor medicale facute de medicul de familie, prin consultarea şi a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale solicitantului sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie.
 • copia şi originalul actului de identitate;
 • copia şi originalul certificatului de naştere;
 • copia şi originalul certificatului de căsătorie;
 • copia şi originalul certificatului de deces al soţului/soţiei sau sentinţa de divorţ,după caz;

Acte medicale:

 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care specifică că poate convieţui în colectivitate şi nu are boli contagioase, pulmonare sau psihice;
 • analize medicale (RBW, radiografie pulmonară, coproparazitologic);
 • examen psihologic cu privire la capacitatea de discernamânt.

Acte doveditoare privind veniturile:

 • copia şi originalul ultimului cupon de pensie sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate;
  În cazul în care solicitantul nu are venit, pe lângă declaraţia pe proprie răspundere cu privire la acest fapt, va prezenta şi o adeverinţă de la Administraţia Finanţelor care să ateste acest fapt;
 • documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumparare, extras CF, contract de închiriere, uzufruct, rentă viageră);
 • Ancheta socială întocmită de Compartimentul de Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Crucea;

Reprezentanți sau susținători legali:

 • copie de pe actul de identitate al reprezentanţilor ori susţinătorilor legali care solicită admiterea;
 • declaraţie autentificată că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există, motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică;
 • în cazul în care există aparţinători, care au venituri, declaraţie autentificată prin care se angajează ca suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice îngrijite;
 • angajament de plată al susţinătorilor legali care vor acoperi din veniturile proprii diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei; susţinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală;
 • date de contact (nr.telefon fix/mobil) ale persoanelor care vor fi contactate în situaţii de urgenţă (internari, deces etc);

Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afecţiuni psihice şi/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfăşurare a activităţii sociale în instituţie.

Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Ieşire în/din Centrul de Ingrijire pentru Persoane Vârstnice putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.