Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice - Stupina

Procedura de admitere/ieşire - Cap.2

Cap.2. Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor de servicii de ingrijire

Art. 2. Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor de servicii de ingrijire în Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Stupina, sunt următoarele:

 1. Are domiciliul stabil în Comuna Crucea;
 2. Este persoana vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, adica este persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilita de lege”;
 3. Exista locuri disponibile în camin;
 4. Nu are familie sau nu se afla în intretinerea unei / unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
 5. Nu are locuinta şi nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 6. Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare ;
 7. Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire care poate fi asigurata prin personalul specializat al caminului;
 8. Se afla în imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio medicale, datorita bolii ori starii fizice.

Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ:

 1. criteriile de eligibilitate de la pct 1-3 (obligatoriu)
 2. alte doua criterii de la pct. 4-8

Cu titlu de excepție de la aliniatul precedent pot fi îngrijite în cămin și persoane vârstnice care indeplinesc cumulativ:

 1. criteriile de eligibilitate de la pct 1-3 (obligatoriu)
 2. unul dintre criteriile de la pct. 4-8

Accesul unei persoane vârstnice în centru se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 1. necesita supraveghere medicala permanenta, care nu poate fi asigurată la domiciliu şi poate fi asigurată în camin;
 2. nu se poate gospodari singură;
 3. este lipsita de susţinatori legali sau aceştia nu pot sa îşi îndeplineasca obligaţiile datorita starii de sanatate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
 4. nu are locuinţă şi nu realizeaza venituri proprii”;

În cazul în care criteriile de prioritate sunt îndeplinite simultan de mai mulți solicitanți, Comisia de admitere va decide motivat pentru care dintre aceștia va propune acordarea de servicii de îngrijire în cămin. Vor fi primite cu prioritate persoanele vârstnice, pensionate pentru munca depusã și limita de vârstã care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din pensie, precum și cele cu pensii mai mici, cu susținãtori legali care se angajeazã sã plãteascã diferența de platã pânã la costul integral al contribuţiei de întreținere.

Nu pot fi internate în centrul de ingrijire Stupina persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii sociale în instituţie.